Maçonnieke Schilderijen

Maconnieke schilderijen

Hier vind je een overzicht van schilderijen
geïnspireerd vanuit de Vrijmetselarij en andere levensbeschouwelijke stromingen.
Door te klikken op een titel wordt de afbeelding (met of zonder gedicht) zichtbaar.
De afbeeldingen en gedichten kunnen worden gebruikt,
indien hierover met mij contact is opgenomen;
telefonisch 06 21659347 of per email info@janjippe.nl.

In het boek Verwondering worden vele van onderstaande schilderijen getoond met bijbehorende gedichten.
Het boek is te bestellen bij Uitgeverij FAMA

52 Het Twijfelen (04-11-2019)

52 Het Twijfelen
(04-11-2019)

1 De Dekker – toegang tot het bovenpersoonlijke
2 Arbeid-Saam – samenwerking weefsters en vrijmetselaars
3 De Kandidaat – voorbereiding tot de inwijding
4 Ken Uzelve – wie ben je?
5 De Muur – waar loop je tegenaan?
6 Vertrouwen – de vragen van een kind
7 Meester van Talent – luisteren naar schoonheid
8 Toekomstbeeld – de weg naar het Licht
9 Wijsheid (2x) – over vrouwen die inspireren
10 Bronnen van Inspiratie – over kennis van Spinoza
11 Amadeus – over de muziek van Mozart
12 De Ontdekking – grote belangstelling voor de Tempel
13 Engel versus Ego – glas-in-lood ramen in de Tempel
14 De Inwijding – toegang tot je Tempel
15 De Ster in het Oosten – het delen van kennis
16 Trouw – trouw blijven aan jezelf
17 Voorbestemd – het ontvangen en weer loslaten
18 Het Inzicht – het besef en de Jacobsladder
19 Broederschap – het vanzelfsprekende
20 Reflectie – niet zonder elkaar kunnen
21 Labyrint – afgronden en struikelblokken
22 Verborgen Mystiek – constructie van een ei uit het pentagram
23 Ode aan de Rechte Hoek – Rechte Verhouding
24 Melancholie – de cello streelt het gevoel
25 Verlichting – wat is je doel?
26 Levensbloem (Flower of Life) – de geometrie van lang geleden nog steeds actueel
27 Geen gezicht – wat zit er in je rugzak?
28 Nooit Alleen – de ogen van een boomstam
29 Schootsvel – is meesterschap
30 Ad Fundum – iedere dag een nieuwe slok met leven
31 Hemel – je weet het pas als je er geweest bent
32 Verwondering – de moeite waard om even stil te staan
33 De Binnenkamer – barstensvol met kennis en ervaringen
34 De Onthulling – de energie wordt zichtbaar gemaakt
35 Creatie van de Werkelijkheid – zo speelt iedereen zijn eigen eenakter
36 Werkelijkheid? – is de waarneembare wereld dan toch een illusie?
37 Plato’s Grot anno Nu – ieder z’n grot, ieder z’n zon
38 Bezinning – als de blaadjes vallen
39 Zo boven, zo beneden – over planeten en atomen
40 Pelgrim – niet eenzaam maar alleen loopt ieder zijn pad
41 Overgang – de dag komt dat wij onze werkelijkheid verlaten
42 Video Taferelen voor Vrijdenkers
43 Het Wegen van het Hart – wiens hart is gelijk een veertje?
44 Geen vragen meer – en dan wordt alles duidelijk
45 De Tunnel – ervaren wat we hebben meegemaakt
46 Karma – de Wet van Oorzaak en Gevolg
47 De Verbinding – met het hart van de ander
48 De Vergiffenis – vergeven is een daad van liefde
49 De Volslagen Onverwachte Manifestatie van de Ruwe Steen
50 Het Loslaten – is een daad van liefde
51 Het Rozekruis  – het levensdoel in een symbool
52 Het Twijfelen – de keuze van de weg
53 Orpheus en Eurydice – wie wil achterblijven in duisternis?
54 Vertrouwen – begint bij jezelf
55 Het Pad (tweeluik) – waar je ook gaat, je gaat alleen
56 Gayatri – een diepe buiging voor het Licht in onszelf
57 Gouden Bol – het edelste van je karakter in beeld gebracht
58 De Vrije Wil – wat doet die blauwe envelop daar?
59 Achtbare Meester
60 Grootmeester
61 Verheffing – naar het meesterschap
62 Samenwerking (illustratie) – na de arbeid de handen uit de mouwen
63 Bestemming – na de zeven treden
64 De Zeven Treden
65 Voorbij – voor wie alleen achterblijft
66 November – kleurenpracht
67 Het Licht Schijnt in de Duisternis
68 Levensvragen – het kind stelt de juiste vragen
69 Een goed gesprek
70 De Middenkamer
71 De Ark
72 De Ster
73 De Tempel

image

Share on Facebook0Pin on Pinterest0Share on LinkedIn0Email this to someone