Kwaliteitscriteria beroepskunstenaar

Kwaliteit onderscheidt zichzelf

Volgens het algemene Nederlandse begrip zijn er binnen de kunstbeoefening twee mogelijkheden;

  1. professioneel en
  2. amateurkunstenaar.

Opvallend is dat dit onderscheid in de meeste landen niet wordt gemaakt, dus dat geeft te denken.

De beroepskunstenaar:

Moet je van kunst kunnen leven?

Je bent in ons land een professionele kunstenaar als het je beroep is, dus als je van je werk kunt leven. Als je hetzelfde werk doet, maar zonder een regelmatig inkomen ben je semi-professioneel. Amateur kunstenaar ben je als je kunst maakt in je vrije tijd, dan wordt kunst je hobby genoemd. Je verdient dan als amateur niet een significant deel van je inkomen en je hebt ook niet de ambitie om dat te willen.

Moet je een kunstopleiding hebben genoten?

Het onderscheid wordt veelal niet gemaakt naar aanleiding van de genoten opleiding. Dit blijkt bijvoorbeeld uit het feit dat veel niet-westerse kunstenaars zelden een kunstzinnige opleiding hebben genoten. In die landen wordt het talent in vele gevallen op straat ontwikkeld. Het maken van kunst wordt daar gezien als een prettige vrijetijdsbesteding en soms als een spirituele uiting. Het werk van deze kunstenaars kom je in musea toch wel regelmatig tegen. Scholing is dus kennelijk voor musea geen doorslaggevend criterium.

Aan welke kwaliteitscriteria moet een kunstwerk voldoen?

Aan het werk van sommige professionele kunstenaars kun je zien dat er kunst gemaakt wordt om brood op de plank te krijgen. Ze maken werk dat goed in de markt ligt en kunnen er (goed) van leven. Toch kun je zien dat ook professionele kunstenaars in hun eigen valkuil lopen; hun werk lijkt een voortdurende herhaling die op den duur kan leiden tot vervlakking.

Niet alle beroepskunstenaars nemen de tijd om iets geheel oorspronkelijks uit te broeden of ze kunnen het gewoon niet. Onder de amateurkunstenaars kun je in toenemende mate veel talent en een hoge kwaliteit van werk waarnemen. Dat is trouwens niet vreemd, want veel van hun vrije tijd besteden ze aan kunst. Je zou dus vernieuwing of oorspronkelijkheid het belangrijkste kwaliteitscriterium kunnen noemen.

zeg me

Het onderscheid tussen amateurs en professionals blijft een vage kwestie zolang er niet gekeken wordt naar talent, ervaring en motivatie van de kunstbeoefenaar.De hoeveelheid tijd die je aan kunst besteedt, de frequentie waarmee je exposeert en wat je aan je werk verdient zijn geen doorslaggevende factoren voor de vraag of je een bekwame kunstenaar bent.

Share on Facebook0Pin on Pinterest0Share on LinkedIn0Email this to someone