Namen Blijven

Project 2014.

Als kunstenaar werd mij door de Ritueelbegeleiders Almere gevraagd deel te nemen aan het project NAMEN BLIJVEN.

Over het project:

Op 1 november organiseert Ritueelbegeleiders Almere in Almere een bijzondere herdenkingsavond.
NAMEN BLIJVEN biedt alle nabestaanden in Almere de gelegenheid om op eigen, creatieve en vrije wijze te herinneren en te herdenken. Het geeft bezoekers van welke religie en welke afkomst dan ook de gelegenheid om actief stil te staan bij hun dierbare overledenen.

Deze herdenkingsavond wordt gehouden in het Vroege Vogel Bos te Almere van 19.00 tot 20.30 uur.
Meer weten? Lees er alles over op de site van Ritueelbegeleiders Almere.

Aan de vier deelnemende kunstenaars was gevraagd de bezoekers te betrekken bij een interactief kunstwerk, dat een herinnering uitdrukt aan een overledene. Mijn bijdrage was getiteld:

Van Kleur naar Licht.

“Vanaf je geboorte trek je een levenslijn in een kleurrijke wereld, op weg naar het licht.”

Alle 50 beschilderde bordjes due ik had voorbereid zijn op die avond door de bezoekers voorzien van namen en levenslijnen en vervolgens mee naar huis genomen. Het was een succesvol project.
Namen Blijven

Pin on Pinterest0Tweet about this on TwitterShare on Facebook0Share on Google+0Share on LinkedIn0Email this to someone