Talent voor kunst

Talent voor kunstimage

Mensen worden geboren met een rugzakje gevuld met goede en minder goede eigenschappen en talenten die gedurende hun leven kunnen worden ontwikkeld. Omgevingsfactoren en opvoeding spelen daarbij een belangrijke rol.
Een jong kind met een talent voor kunst – dans, theater, muziek, beeldende kunst, architectuur, poëzie – zal al snel laten merken dat het belangstelling heeft voor de kunst die bij hem schijnt te passen. Het kind is bijvoorbeeld al op jonge leeftijd geïnteresseerd in schilderijen, dansen of muziek en laat merken dat het zijn aanleg wil laten rijpen. Als het kind opgroeit in een onbezorgde en plezierige omgeving en de opvoeding inspirerend is, is de kans aanwezig dat het zich tot een kunstenaar kan ontwikkelen. Zo’n kind heeft zonder het te beseffen geleerd zich te focussen op zijn reatieve bron oftewel zijn schatkamer van zijn bewustzijn. Tegelijkertijd zal bij het kind ook de aanleg tot introspectie zich verder verdiepen, hetgeen tot uiting komt in een rustig, zacht en empatisch karakter.

Wanneer het kind zijn creatief vermogen heeft kunnen ontwikkelen, kan het als volwassene uitgroeien tot een groot kunstenaar, die wordt geprezen en benijd.
Echter, de bewondering die kunstenaars oogsten is met name gericht op de uitingsvorm, op de manifestatie van hun kunsten en kan ook een keerzijde hebben, doordat zij gaandeweg kunnen gaan beseffen dat de uiting slechts een illusie is van hetgeen zij vanuit hun inspiratiebron als werkelijk ervaren. Met andere woorden, succes is prachtig maar een gevoel van leegte, van zinloosheid, blijft.
Een depressie ligt op de loer, schuld en schaamte maken plaats voor het ideaalbeeld dat zij als kind van zichzelf hadden. Het gezonde zelfbewustzijn neigt naar narcisme en het gevoel van eigenwaarde neemt af, doordat zij zich door hun introspectie bewust gewaar zijn van hun wankele positie.
Het tegelijkertijd inzetten van hun creatieve talent en aangeboren aanleg tot introspectie kan hulp bieden. Kunstenaars immers bevinden zich in een bevoorrechte positie omdat zij over beide vermogens beschikken. Opnieuw verbinding maken met het ‘kind’ in zichzelf zal hen in herinnering roepen, dat zij van origine rustig, zacht en empatisch zijn. En dát via hun talenten kunnen uitdrukken is ware kunst, die als doel heeft verbinding te maken en schoonheid aan te reiken aan zo veel mogelijk mensen.
Daarom: Leve de kunst, zij is onmisbaar!

Share on Facebook0Pin on Pinterest0Share on LinkedIn0Email this to someone

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Je mag gebruik maken van deze HTML tags en attributen: <a href="" title="" rel=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>